De 7 motivationstyper – kend din egen type!

  • Hvad driver dem?
  • Hvad demotiverer dem?
  • Hvilke stress reaktioner har de?

Køb en motivationspakke med 1 personlig motivationsanalyse inklusiv feedback til 949,-  klik her
Bliv certificeret i selv at arbejde med motivation og de 7 motivationstyper – læs mere om kurset her
Mål dine medarbejderes eller hele din organisations motivation – kontakt os og hør mere

 

Hvordan måler du motivation?

Motivation er et af de mest afgørende, performance og trivselsparametre.
Og motivation handler blandt andet om i hvor stor grad du er stimuleret. Men som i så mange andre sammenhænge, findes der naturligvis også forskellige præferencer, tilgange, tankesæt og adfærd, når vi taler om motivation. Vi er ikke ens her heller.

Vi opererer med 7 forskellige grundtyper indenfor motivation.
Mere end 25 års forskning og hårdt arbejde hos antropolog og farveforsker Lars Steen Larsen, ligger bag kortlægningen af de 7 motivationstyper.
Hvordan tænker de, hvilke opgaver foretrækker de, hvad er deres primære adfærd og hvorledes påvirkes de af og agerer under stress?

Har du lyst til at vide mere, så se vores film om de 7 motivationstyper og bliv klogere på dig selv, dine kolleger og medarbejdere og på hvordan du skaber højt engagement, gennem stærk motivation, ejerskab og trivsel.

Husk på, at de er altid de motiverede mennesker der forandrer verden.
God fornøjelse.

Hvorfor måle motivation?

Initiativtagere

Hvad driver Initiativtagere?
Initiativtagere drives især af præstationer og konkurrence. De gør sig bemærkede når der skal
handles, præsteres og når der skal skabes resultater. Tydelige resultater og gerne målbare resultater. Det er selve indsatsen og præstationen, som fører til et godt eller ligefrem uovertruffet resultat, der tænder en initiativtager. Det at de har sørget for, skaffet eller gennemtrumfet et resultat som er tydeligt for enhver.

Hvad demotiverer initiativtagere?
Ikke at vinde eller ikke at komme i mål med det de har sat sig for. Ikke at være beslutningstageren.
At skulle afvente andre og agere efter deres dagsorden. At blive bremset i sin proces af restriktioner, administrative forhold, regler osv. Regler og retningslinjer er ok så længe de fremskynder en proces og ikke fastgør den eller forsinker den.

Stress reaktioner
Under stressede situationer er de ofte dårlige lyttere og de maser på og overhører andre. Dette kan resultere i dårlige beslutninger, der ikke er gennemtænkt. Dette skyldes en stress påvirkning af initiativtageren over længere tid. Initiativtagere er hårdføre overfor stress – også stress påvirkning over en længere periode,
men i sidste ende kan stressen ende ud i en følelse af at være udbrændt.

Se filmen om Initiativtageren

 

 

 

Idealister

Hvad driver idealister?
Denne type drives af, at gøre tingene fordi det giver mening for helheden eller for dem selv. De kan se forhold i ”det store billede” og er dygtige til at perspektivere. De går sjældent på kompromis med deres idealer og værdier.
De kan lide at præstere noget og sætter høje mål for sig selv. Idealister  er altid kendetegnet ved en høj etik og venlighed. De ønsker at hjælpe andre og deres medfølelse aktiveres let.

Hvad demotiverer idealister?
Idealister demotiveres af dårlig moral og etik hos andre og hos sig selv. De forsøger altid at tale deres sag overfor andre og kan virke moraliserende eller prædikende. De demotiveres når de ikke kan hjælpe (en anden) og hvis den de hjælper ikke oplever fremgang.

Stress reaktioner
Idealister håndterer stress godt, da de er indstillede på at kæmpe for det gode – kæmpe for en bedre verden osv. De forventer en vis modstand fra omgivelserne og giver sjældent efter.
Når de oplever stress kan de finde på at angribe fejl og lav moral hos andre mennesker.

 

Se filmen om Idealisten

 

 

 

 

Nytænkere

Hvad motiverer Nytænkere?
Nytænkeren motiveres af nytænkning, varians, fleksibilitet, men mest af alt af frihed.
Han eller hun tåler ikke stilstand eller tomgang. Det der motiverer ham eller hende er gøre noget nyt.
At gøre ”noget” godt, bedre eller lettere. De har altid en ny måde at løse opgaverne på.
Nytænkeren er god til at tænke innovativt og har en god intuition. De er sjældent konkrete i deres tankegang og kender ikke svaret eller løsningen på deres idé. På trods af dette er de langsigtede i deres innovationer. De ved at der kan gå lang tid inden en idé er blevet til virkelighed.

Hvad demotiverer Nytænkere?
Rutiner i arbejdet og kontrollerende adfærd fra andre. Dette begrænser Nytænkerens frihedsfølelse. Nytænkeren kontrollerer aldrig andre og giver selv en stor grad af frihed til sine omgivelser. Dette kan for andre typer virker som en ligegyldighed.

Stress reaktioner
Nytænkeren bliver flygtig og undvigende i stressede situationer. De bliver sårbare overfor undrende spørgsmål eller decideret kritik af fx en idé de har fået.

 

Se filmen om Nytænkeren

 

 

 

 

Vogter/Kontrollanter

Hvad motiverer Vogtere?
Vogtere kan lide at sikre at regler og aftaler overholdes til punkt og prikke. De ser det som deres opgave at sikre dette og er ikke bange for at gå i konflikt med andre eller at blive upopulær for opnå dette.
De opsøger situationer hvor de kan bestemme over andre og/eller kontrollere andres adfærd.
De er selv meget lydige overfor autoriteter. Vogtere er formelle og har stor kontrol over deres egne følelser.

Hvad demotiverer?
Når retningslinjer udebliver så demotiveres Vogteren.

Stress reaktioner
De tåler stor stresspåvirkning og kæmper en ensom kamp når tingene er svære.
De dramatiserer når de rammes af stress og kan fare op over for andre at se små ting.

Se filmen om Vogteren

 

 

FILOSOFFER/STRATEGER

Hvad motiverer Filosoffer/Strateger?
Filosoffer/Strateger er udadvendte og nysgerrige i deres adfærd, men mere indadvendte og reflekterende i deres tankegang. De motiveres af, at forfølge deres naturlige nysgerrighed ved hele tiden at tilegne sig ny viden. Dette kan være via uddannelse, via netværk og ved at tale og diskutere ofte og meget med andre. De drives af at bruge deres viden til at løse opgave, konflikter eller til at ”sætte det rigtige hold”.

Hvad demotiverer Filosoffer/Strateger?
Filosoffer/Strateger demotiveres af manglende fremgang i fx en arbejdsproces eller i en diskussion der går i stampe.
De vil opleve en faldende grad af motivation i et arbejdsmiljø, hvor der ikke er plads til fordybelse
og sparring eller hvor videreuddannelse ikke er mulig eller tilstrækkelig (set med Filosof/strategens øjne).

Stress reaktioner

Små ting bliver pludselig store og altoverskyggende. Filosof/strategen grubler i det skjulte og kan i nogle tilfælde kompensere for den følelsesmæssige belastning ved, at spise eller drikke for meget.

Se filmen om Filosoffen/Strategen

Humanister

Hvad motiverer humanister?

Humanisten har det bedst når alle omkring ham eller hende har det godt. De er gode i de fleste former for samarbejde da de har en evne til at få andre til fx at engagere sig og til at bidrage positivt til helheden. De forventer til gengæld også at andre yder den samme omsorg for ham eller hende.

Hvad demotiverer humanister?

Ikke at blive inddraget i såvel faglige som sociale aktiviteter. At blive isoleret fra fællesskabet er noget der får motivationen til at droppe hos ham eller hende. Han eller hun bryder sig ikke om at svigte andre eller selv at blive svigtet.

Stress reaktioner

Humanister bliver forholdsvis let ramt af stress da deres høje grad af loyalitet overfor deres arbejdsgivere gør at de har svært ved at sige fra. De udvikler skyldfølelse fordi de ikke præsterer godt nok og derved har svigtet andre. En modvægt til dette kan være hvis de også ligger højt på initiativtager. Herved vil den relative høje selvværdsfølelse afhjælpe skyldfølelsen.

Se filmen om Humanisten

Teknikere/
Administratorer

Hvad motiverer Teknikere/Administratorer?
De drives af at gøre tingene rigtigt første gang. At være nøjagtig med alt hvad de gør. Dette for at sikre en sikker og forudsigelig proces henimod fx et mål. Teknikere/administratorer kan lide at bygge systemer som de selv og andre kan følge. Systemerne skal give mening og bygge på solid data indhentet fra omfattende analyser. Systemerne gør det muligt for Teknikere/administratorer, at holde styr på tingene og have overblik. Dette giver dem en følelse af, at have en betydelig status for de mennesker som de omgiver sig med.

Hvad demotiverer Teknikere/Administratorer?
Fungerer systemet ikke demotiveres Teknikere/administratorer. De knokler dog på alligevel og har svært ved at omstille sig selvom dette kan afhjælpe situationen. Omskiftelser er svære da de ikke kan planlægges ret godt og det virker direkte demotiverende på Teknikere/administratorer. At skulle vente på andre er endnu et punkt der virker demotiverende for denne type.

Stress reaktioner
Teknikere/administratorer er den type der kan klare mest stress. De bliver stædige ved modstand og fortsætter ufortrødent deres færd. De afviger ikke og kæmper videre. Deres skyklapper forhindrer dem i at se uundgåelige og af og til nødvendige ændringer i omgivelserne, som ofte kræver en fornyet tankegang.

Se filmen om Teknikeren/Administratoren

Vil du vide mere?

Kontakt os her hvis du vil vide mere om din egen motivationstype.

Køb en motivationspakke med 1 personlig motivationsanalyse inklusiv feedback til 949,-  klik her

Bliv certificeret i selv at arbejde med motivation og de 7 motivationstyper – læs mere om kurset her