Jeg kan ikke udtrykke det klart nok, det kursus er simpelthen fantastisk – hold da op hvor blev jeg inspireret, fik fyldt tasken op med mange små som store værktøjer der med fordel kan anvendes, både på den korte, men også den lange bane.

John Thonsgaard
Produktionsleder hos Dragsbæk A/S.