Hvilken type er du?

De 7 motivationstyper er grundtyperne i vores motivationsanalyse fra www.motivationanalyzer.com. Motivationsanalysen er udviklet af Lars Steen Larsen Ph.d.  og baserer sig på mere end 20 års målrettet forskning, udvikling og arbejde. Resultatet er en analyse der kan måle ikke bare en persons, men også en hel organisations motivationsgrad.

 Analysen måler blandt andet:

  • din motivationsgrad
  • hvorvidt du er på rette hylde jobmæssigt
  • din stressgrad
  • din motivationstype

Her får du et overblik over typerne:

Initiativtagere – har stor tillid til det de selv sætter i gang – og de brænder for at præstere.

De er ofte dumdristige og/eller optimistiske. De tror på fremtiden, og de har stor tillid til at deres egne initiativer, vil føre til store resultater. Initiativtagere motiveres ved udsigten til vinding og store resultater. De motiveres ved udsigten til, at der skal præsteres noget.

Teknikeren/administratoren kunne også kaldes rationalisten.

T/A´er løser problemer ved at analysere dem. Først og fremmest skal en problemstilling, uanset hvad den består af, analyseres. Alt skal analyseres også deres egne følelser og reaktioner. T/A´er kan ikke med noget, som er ulogisk i forhold til den metodik og de færdigheder, som de behersker. T/A´er tiltrækkes ofte af teknik, fordi teknikken fungerer efter bestemte og fastlagte regler og love

Nytænkere er udadvendte som Initiativtagere.

De er ikke så forsigtige og tager store chancer. De er opfindsomme, når der skal løses problemer. Alle nytænkere søger efter nye synsvinkler i måden at løse problemer på. Dette gælder i alle deres livsforhold, og de har en idé om, at der altid er en ny eller anderledes vej ud af et problem. Nytænkere er positive at være sammen med.

Humanisterne er pligtopfyldende og sociale i ordets videnskabelige betydning.

Det er mennesker, som nemt lader sig integrere i en gruppe og yder til den ud fra den tankegang, at en gruppe er stærkere end den enkelte. Humanister er venlige og imødekommende og giver til andre, men de forventer også at få den samme behandling af andre.

Filosoffer er nysgerrige, undersøger livet og gennem deres indre refleksive natur prøver de at forstå livet.

Filosoffen er rummelig, munter og tolerant, præges aldrig af et snævert livssyn og undgår alt for fastlagte meninger og veje.

Idealister sætter høje mål for sig selv, og de er altid kendetegnede ved en høj etik og venlighed.

De ønsker at hjælpe. Idealister tror på noget højere, på en spirituel dimension i tilværelsen, uden de af den grund er fatalister og lægger ansvaret over på skæbnen.

Vogtere er autoritære og kontrollerende og vil adlydes.  

De er selv autoritetstro og yderst lydige overfor overordnede eller det system, som de er ansat i.  Vogtere er hårde slidere. De sørger for at reglerne overholdes – for enhver pris.

(Kilde Lars Steen Larsen Ph.d., Cosmic Mirror)

Kender DU din type?

Bliv Certificeret Motivator & Motivationsanalytiker i 2018!

Husk det næste kursus afholdes 13.-14. juni 2018 (modul 1)
og 27.-28.juni 2018 (modul 2).

Læs mere om kurset her.

Creating motivation Mark Anthony
Politik og motivation
Dare to Share