Læs nyhedsbrev online

 

 

 

 

 

Har du nogensinde fortrudt at du gjorde noget du ikke gad?
..eller har du oplevet at fortryde, at du ikke gjorde noget du ikke gad?
(i den følgende tekst skal du have tungen lige i munden)

Når du siger "jeg gider ikke" – betyder det så bare, at du ikke orker at gøre det, men hvis du havde energien, så ville du egentlig godt eller betyder det jeg har ikke lyst, jeg kan ikke se hvorfor jeg skulle og jeg får intet ud af at gøre det?


I Danmark nyder vi den enorme luksus, at kunne sige: "Jeg gider ikke" – og så heller ikke gøre det. Måske fordi konsekvensen ved ikke at gøre det vi ikke gider, ikke er stor nok og vi derfor slet ikke overvejer hvor stort udbyttet ved at gøre det alligevel faktisk er.
Men netop at gøre noget, selvom du ikke gider, indeholder meget ofte en stor personlig gevinst – en gevinst mange af os rent faktisk går glip af (fordi vi ikke gider…)

Vi har tidligere skrevet om på grund af og på trods af motivation.
På grund af motivation - der drives du henimod noget du vil og har lyst til. Noget der giver mening
På trods af motivation - handler om at gøre det alligevel, at gøre det på trods af forhindringer, kortvarigt ubehag, fordi netop at gøre det alligevel, giver os en ekstra stor personlig sejr.

Det der også skiller store sportsfolk fra andre er, at de gør det de ikke gider, fordi de ved, at det gør dem bedre end f.eks. dem der ikke gider mere, end det de behøver at gøre.

Eller en af de afgørende forskelle på de dygtige iværksættere der lykkes, frem for de dygtige der ikke lykkes, er oftest forskellen i at tackle det at gide kontra ikke at gide.

Så det kan godt være, du ikke gider, men tænk over om det så er det værd – ville du få meget mere ud af at gøre det – også selvom du ikke gider lige nu?

Jeg har endnu ikke mødt nogen, der gjorde noget de ikke gad og bagefter har fortrudt det.

Hvad siger DU mest? Jeg gider godt – eller jeg gider ikke?
Hvor god er DU til at vende "jeg gider ikke" – til "jeg gider stadigvæk ikke, men jeg gør det alligevel?
"

Hvad ville DU gøre hvis du gad?

 

 

 

 

 

 

Creating motivation Mark Anthony
Politik og motivation
Dare to Share