Undgå BMW syndromet  -
og bevar den sunde sult!

Et stærkt og direkte foredrag om at skabe og fastholde stærk og positiv motivation.

De 3 M'er i BMW syndromet:

Mæthed, Magelighed og Middelmådighed

 

Når du mister sulten efter at lykkes, vækste og udvikle – dig selv, dit produkt, dine medarbejdere og organisation dæmpes mod og ambitioner. Den sunde sult erstattes af den usunde mæthed.

Når vi har nok, når vi er mætte, opstår magelighed.
Vi befinder os godt med, at tingene lige nu kører fint. 

Vi kan betale regningerne og nøjes med blot at drifte og – måske - vedligeholde, men vi mister skarpheden der gør, at vi ser de vigtige små detaljer.

Vi udnytter ikke mulighederne for, at forbedre, forfine og forny os, hvad enten det er vores produkt, kultur og organisation eller måden vi tænker og agerer på. Vi udvikler ikke længere med mod og nysgerrighed, fordi udvikling betyder forandring, og da det går godt ønsker vi ikke at forandre noget væsentligt.

Middelmådigheden træder frem, fordi det vi gør er ok, godt nok og umiddelbart virker fint. 

Vi sænker barren ift. kvaliteten af indsats og slutprodukt og tager til takke med mindre. Vi nøjes med det der umiddelbart fungerer i dag . Og tænker ikke synderligt over om det også virker i morgen.

Vi synker ned i en magelig tilstand af, at kunne nå det hele og stadig have tid til overs og vores opfattelse af, hvad der er vigtigt og hvornår vi egentlig har travlt ændres. 

Hvordan sikrer du, at du beholder den gode sunde sult?

Hvordan forbliver ambitiøs og stolt af både dit mål, indsats og udbytte?

Hvad skal der til for at sikre, at du er modig nok til, at udfordre og udvikle dig selv, måske endog genopfinde dig  selv og turde se verden i øjnene som den virkelige er?

Hvorledes motiverer vi os selv og medarbejderne til, at have et mere konstant og højt niveau ift. kvalitet og effektivitet, uden at de bliver lagt ned eller overbebyrdet?

 

Foredraget stiller skarpt på nogle af de vigtigste fokuspunkter ift. at bevare den sunde sult:

- Følelsen af at lykkes, at komme i mål og være virkelig dygtig til det du laver

- Den magnetiske kulturs 3 facetter - Tiltrække de bedste, Udvikle de bedste og Fastholde de bedste.

- Hvorledes en målrettet motivationsstrategi med fokus på Den Magnetiske Kultur, kan sikre høj kadence

  og kvalitet drevet og leveret af et motiveret team af medarbejdere.

  

Hør Marks konkrete forslag og redskaber til, hvad der skal til og hvordan du griber det an – så du ikke overmandes og rammes af BMW syndromet.

Lær hvordan du brænder igennem og ikke brænder ud.

Lær hvordan du bevarer den sunde sult.

Kontakt os og hør mere

Creating motivation Mark Anthony
Politik og motivation
Dare to Share